Hampaiden valkaisu kotona

Hampaiden valkaisu on suosittu kosmeettinen hammashoito, jonka tavoitteena on vaalentaa hampaiden väriä. Vaikka ammattimaisia hampaiden valkaisuja on saatavilla hammaslääkärin tai suuhygienistin vastaanotolla, monet valitsevat mieluummin edullisemmat ja mukavammat kotona tehtävät valkaisut.

Hampaiden kotivalkaisuun on saatavilla monenlaisia tuotteita, kuten liuskoja ja geelejä, valkaisukyniä ja jopa valkaisevia hammastahnoja ja suuvesiä. Valkaisemalla hampaat kotona voit poistaa hampaistasi pintatahroja, kirkastaa hampaita sekä saada itsevarmemman ja houkuttelevamman hymyn.

On kuitenkin tärkeää neuvotella hammaslääkärin kanssa ennen minkään kotivalkaisutuotteen käytön aloittamista sekä noudattaa aina ohjeita tarkasti parhaan tuloksen saavuttamiseksi sekä mahdollisten hampaiden tai ikenien vahingoittumisen välttämiseksi!

Mitä hampaiden valkaisu tarkoittaa?

Hampaiden valkaisulla tarkoitetaan sellaisia toimenpiteitä, joilla pyritään vaalentamaan kellastuneiden tai tummeneiden hampaiden väriä muuttamalla hammaskiilteen sisäistä tai ulkoista väriä kemiallisin tai mekaanisin keinoin tai käyttäen värjäymiä hajoittavia entsyymejä.

Hampaiden värjäymät johtuvat hampaan pinnalle tai sisälle kertyneistä värillisistä yhdisteistä, kromogeeneista. Hampaiden valkaisussa pyritään kemiallisesti hajottamaan hampaassa olevia kromogeeneja.

Hammaslääkärin tai suuhygienistin vastaanotolla hampaiden valkaisuun käytetään yleisimmin vetyperoksidia (H2O2) tai karbamidiperoksidia (CH6N2O3). Karbamidiperoksidi hajoaa vetyperoksidiksi ja ureaksi, sekä lopulta hapeksi, vedeksi, ammoniakiksi ja hiilidioksidiksi.

Hajotessaan vetyperoksidi toimii hapettimena vapauttaen epävakaita vapaita radikaaleja, jotka kiinnittyvät hammaskiilteen orgaanisiin pigmenttimolekyyleihin. Tuloksena syntyy pienempiä, vähemmän pigmentoituneita molekyylejä, jotka heijastavat vähemmän valoa luoden vaikutelman vaaleammista hampaista. Karbamidiperoksidin sidos- ja säilyvyysaste on vetyperoksidia korkeampi, minkä vuoksi se reagoi hitaammin kuin vetyperoksidi.

Miksi valkoiset hampaat ovat tärkeät?

Hampaiden valkaisemisen suosiota on helppo ymmärtää, sillä kukapa meistä ei haluaisi valkoisempia hampaita? Tutkimusten mukaan jopa 52 prosenttia ihmisistä ei ole tyytyväisiä hampaidensa sävyyn.

Motiivi valkoisempien hampaiden tavoitteluun voi olla paitsi kosmeettinen, myös psykologinen. Yhdysvaltain kosmeettisen hammaslääketieteen akatemian (American Academy of Cosmetic Dentistry, AACD) mukaan peräti 96 prosenttia aikuisista pitää vastakkaisen sukupuolen miellyttävää hymyä puoleensa vetävänä ja jopa 74 prosenttia uskoo, että ei-viehättävä hymy voi vaikuttaa heikentävästi urakehitykseen.

Kirkas ja valkoinen hymy voi auttaa tuntemaan itsensä nuorekkaammaksi, terveemmäksi ja viehättävämmäksi. Se voi kohentaa itseluottamusta, itsetuntoa ja mielialaa, sekä vaikuttaa minäkuvaan. Näistä asioista voi olla apua esimerkiksi annettaessa ensivaikutelmaa tärkeän tapahtuman, kuten häiden, työhaastattelun tai treffien kynnyksellä.

Vaikka meillä on tapana olettaa, että valkoiset hampaat ovat paitsi viehättävät myös terveet, näin ei välttämättä ole. Värjäytyneet hampaat eivät myöskään ole automaattisesti merkki niiden huonokuntoisuudesta.

Kuva naisesta, jolla on valkoiset hampaat ja kaunis hymy

Onko hampaiden valkaisu turvallista?

Hampaita voidaan valkaista hammaslääkärin tai suuhygienistin vastaanotolla tai kotona. Erityisesti kotona tapahtuvaan värjäytymien poistoon on saatavilla lukuisia erilaisia tuotteita, mutta varsinkin kotivalkaisutuotteiden kanssa kanssa on syytä noudattaa erityistä varovaisuutta. Lisäksi ennen mitä tahansa valkaisua on tärkeää käydä suun terveydenhuollossa selvittämässä värjäymien syyt ja edellytykset valkaisutoimenpiteille.

Erittäin happaminen valkaisuaineiden (pH alle 5,5) käyttö voi aiheuttaa hampaan pinnan kemiallista liukenemista happojen vaikutuksesta eli hammaseroosiota sekä hampaiden yliherkkyyttä esimerkiksi kylmille, kuumille tai makeille ärsykkeille altistuessa. Kuivassa suussa hapan aine jää pitkäksi ajaksi hampaiden pinnalle altistaen hampaat herkemmin vaurioille. Vetyperoksidipohjaisessa vastaanottovalkaisussa käyneistä potilaista 67-78 prosenttia kokee toimenpiteen jälkeistä hampaiden vihlontaa. Vaikka haittavaikutukset ovat yksilöllisiä, voi niiden kesto vaihdella neljästä jopa 39 päivään.

Vetyproksidi on limakalvoja ärsyttävä yhdiste, joka jo 8-prosenttisena liuoksena luetaan terveydelle haitalliseksi. Se voi aiheuttaa kudosvaurioita, syövyttää limakalvoja ja aiheuttaa polttavaa tunnetta joutuessaan kosketuksiin suojaamattoman kudoksen kanssa. Huonosti istuvat valkaisumuotit ovat yksi yleisimmistä kemiallisten palovammojen aiheuttajista.

Vuonna 2011 Euroopan Unioni määräsi direktiivissään, että yli 0,1 % vetyperoksidia sisältäviä valkaisutuotteita saavat jatkossa myydä vain hammaslääkärit ja suuhygienistit. Koska 0,1 %:n vetyperoksidipitoisuus ei ole riittävä tuottamaan merkittävää valkaisuvaikutusta, on EU:n linjaus saanut useat valmistajat kehittämään vaihtoehtoisia peroksidivapaita vaikuttavia aineita.

Sellaisia ovat esimerkiksi natriumkloriitti, natriumkarbonaattiperoksidi ja ftalimidoperoksikapronihappo, joiden pitkäaikaisvaikutuksia hampaisiin on tutkittu ”minimaalisesti”.

Suomessa työ- ja elinkeinoministeriön asetus (567/2012) määrittää, että hampaidenvalkaisutuotteet, joita myydään ainoastaan hammaslääkäreille ja joita käytetään ensimmäisella kerralla vain hammaslääkärin valvonnassa, saavat sisältää vetyperoksidia sisältyneenä tai vapautuneena 0,1-6 %. Asetus koskee myös sellaisia yhdisteitä tai seoksia, joista vapautuu vetyperoksidia, kuten karbamidiperoksidia ja sinkkiperoksidia.

Muita hampaiden valkaisuun liittyviä riskejä ovat muiden muassa heikentynyt dentiini, kiillevauriot, liikavalkaisu, pakkomielteinen hampaiden valkaiseminen, epätasainen valkaisutulos ja värjäytymien nopea palautuminen.

Lähikuva hymyilevän naisen hampaista ennen ja jälkeen hampaiden valkaisun.

Kenelle hampaiden valkaisu ei sovi?

Hampaiden valkaisu ei sovi kaikille. Lähtökohtaisesti lopullisen päätöksen hampaiden valkaisusta tekee suun terveydenhuollon ammattilainen.

Jos potilas kärsii esimerkiksi hammaseroosiosta tai hampaiden narskuttelusta johtuvasta hampaiden hauraudesta, hampaita ei tule valkaista. Valkaisun esteenä voivat olla myös jotkin lääkeaineet tai suun kuivuus.

Hampaiden vauriot, huonokuntoiset hammastäytteet ja kiinnityskudossairaudet ovat niin ikään este valkaisutuotteiden käytölle, koska niiden sisältämät aineet voivat kulkeutua syvemmälle hampaaseen ja aiheuttaa hampaiden herkkyyttä. Kariesvauriot on korjattava ennen valkaisua.

Myös vihlovat hampaat voivat olla este valkaisulle, koska varsinkin peroksidipohjaiset valkaisumenetelmät saattavat aiheuttaa vihlontaa toimenpiteen jälkeen esimerkiksi kylmiä ja kuumia juomia nautittaessa. Niin ikään vetäytyneet ikenet, paikat hampaiden etualueella sekä hampaiden kiillehäiriöt voivat olla este valkaisulle.

Useimpia hampaidenvalkaisutuotteita ei suositella raskaana oleville tai imettäville naisille, koska niiden sisältämien ainesosien vaikutuksista sikiöön tai äidinmaitoon ei ole tutkittu riittävästi tai ollenkaan. Alle 18-vuotiaat eivät saa käyttää valkaisuainetta, joiden vetyperoksidipitoisuus on yli 0,1 %.

Muistathan tutustua myös tuoteselosteeseen ennen minkään valkaisutuotteen käyttöä.

Hampaiden valkaisun historiaa

Hampaiden vaalentaminen on kiinnostanut ihmisiä jo muinaisista ajoista lähtien. Vaikka jotkut menetelmistä saattavat kuullostaa tänä päivänä absurdeilta, osalla niistä saavutettiin hyviäkin tuloksia.

Hampaiden valkaisemisen katsotaan alkaneen noin 4 000 vuotta sitten muinaisten egyptiläisten toimesta. Egyptiläisille helmenvalkoiset hampaat symboloivat kauneutta ja varallisuutta. He loivat valkaisutahnan yhdistämällä viinietikkaan jauhettua hohkakiveä, jota käytetään vielä tänä päivänäkin plakin poistoon ja hampaiden kiillotukseen.

Intialaisessa Ayurveda-lääketieteessä suunhoitoon käytettiin öljypurskuttelu- eli oil pulling -menetelmää. Vajavaisesta tutkimuksesta huolimatta samaa menetelmää käytetään tänäkin päivänä purskuttelemalla esimerkiksi kookos- tai oliiviöljyä päivittäin määrätyn ajan.

Muinaiset roomalaiset puolestaan uskoivat virtsasta ja vuohenmaidosta valmistetun yhdisteen käyttämisen suuvetenä valkaisevan hampaita. Vaikuttavana aineena roomalaisten menetelmässä toimi virtsan sisältämä ammoniakki.

Keskiajalla ranskalainen lääkäri Guy Chauliac kehotti ihmisiä ”puhdistamaan hampaat hellästi hunajan, poltetun suolan ja viinietikan yhdisteellä.” Chauliacin tekstejä pidettiin auktoriteettina seuraavan 300 vuoden ajan.

1700-luvun loppupuolella ihmiset alkoivat turvautumaan valkaisussa partureihin, jotka valkaisivat hampaita viilamalla ja laittamalla niihin syövyttävää happoa. Vaikka toimenpide oli tehokas, eroosio kulutti usein hampaat loppuun ja ennen pitkää ne mätänivät.

1800-luvun lopulla potilaiden vaatimukset ja lääketieteen kemian eteneminen johtivat ensimmäisiin tärkeisiin hampaiden valkaisuaineisiin. Valkaisuun ehdotettiin muun muassa oksaalihappoa (1877) ja kalsiumhypokloriittia. Ensimmäinen maininta peroksidin (hydroperoksyyli) käyttämisestä hampaiden valkaisuun on vuodelta 1884 (Harlan).

Vuosisadan vaihteessa hampaiden valkaisuun ehdotettiin myös sähkövirran ja ultraviolettisäteiden käyttämistä, mutta sen ajan hammaslääkärit hylkäsivät ajatukset.

1920-luvun lopulla eetteriperoksidia (engl. ether peroxide) sisältävien suuvesien havaittiin vähentävän hampaiden reikiintymistä ja antaen niille valkoisemman ulkonäön.

1940- ja 1950-luvuilla terveiden hampaiden valkaisuun käytettiin eetteri- ja vetyperoksidia ja ei-terveiden hampaiden valkaisuun pyrotsonia ja natriumperboraattia.

1960-luvun lopulla oikomishoitaja William Klusmeier esitteli ensimmäiset mittatilaustyönä tehdyt hammasmuotit, joita käytettiin hampaiden valkaisemiseen. Muotit tulivat käyttöön kuitenkin vasta vuonna 1989, kun Haywood ja Heymann julkaisivat menetelmää tukevan artikkelin. Samalla pidempään säilyvä karbamidiperoksidi todettiin vetyperoksidia vakaammaksi valkaisuaineeksi.

1980-luvulta lähtien hampaiden valkaisun suosio on kasvanut valtavasti ja siitä on tullut yksi yleisimmistä esteettisen hammashoidon toimenpiteistä.

Hampaan rakenne

Ihmisellä on 28-32 pysyvää hammasta, joista 8 on etuhampaita, 4 kulmahampaita, 8 välihampaita ja 12 poskihampaita, joista 4 takimmaista on noin 65 prosentille ihmisistä kasvavia viisaudenhampaita.

Ihmishampaan näkyvää osaa kutsutaan kruunuksi (lat. corona dentis). Sitä peittää elimistön kovin ja tiheimmin kalkkeutunut kudos, kiille, joka sisältää noin 98 prosenttia epäorgaanista apatiittia. Muu osa siitä on vettä ja orgaanista ainesta. Hammaskiille kestää hyvin kulutusta, mutta se uusiutuu huonosti. Kiilteen tehtävä on suojata hammasta kuuman, kylmän ja muiden kipua aiheuttavien stimulanttien vaikutukselta. Paksuimmillaan kiille on hampaan purupinnoilla.

Ikenen sisällä olevaa osaa kutsutaan hampaan kaulaksi (lat. collum dentis) ja leukaluun hammaskuopassa olevia osia juuriksi (lat. radix dentis), joita on tavallisesti 1-3 kappaletta. Hampaan sisällä on sidekudoksinen ydinontelo, joka kapenee juurikanavaksi. Ydinontelossa kulkee verisuonet ja hermot, joita hampaassa on runsaasti.

Hampaassa on hammaskiilteen lisäksi kahta luukudosta. Pääosan muodostaa hammasluu eli dentiini. Hammasluun alueella kiille muuttuu pehmeämmäksi hammassementiksi.

Hampaiden valkaisulla pyritään vaalentamaan kiilteen ja joskus myös hammasluun väriä.

Ihmisen hampaan rakenne

Ihmisen hampaan rakenne. Alkuperäinen kuva: KDS4444, Wikimedia Commons.

Hampaan luonnollinen väri

Hampaan luonnollinen väri on yksilöllinen ja vaihtelee vitivalkoisesta keltaiseen ja harmaan eri sävyihin. Useimmiten hammas ei ole tasaisen värinen, vaan se sisältää useita värisävyjä.

Hampaiden koettu väri riippuu monesta eri tekijästä. Valon heijastumiseen ja absorptioon vaikuttavat muun muassa valon hajaheijastus ja peiliheijastus hampaan pinnalla, valon absorptio ja sironta hammaskudoksiin, hammaskiilteen mineraalipitoisuus ja paksuus, hammasluun väri sekä ulkoisten ja sisäisten värjäytymien määrä.

Väriin vaikuttavat hampaan sisäinen väri ja ulkoisten värjäymien määrä. Luontaisen värin määrittelevät valon sironta ja imeytyminen hammaskiilteeseen. Koska hammaskiille on suhteellisen läpikuultavaa, on hammasluun ominaisuuksilla tärkeä rooli hampaiden koetussa värissä.

Toisaalta ulkoiset tahrat ja värjäymät hampaissa ovat usein seurausta elämäntavoista ja tottumuksista, kuten tanniinirikkaiden elintarvikkeiden käytöstä, puutteellisesta hampaiden pesusta, tupakoinnista ja muista tekijöistä. Iän myötä hampaat tummentuvat ja voivat näyttää keltaisemmilta, koska hampaisiin muodostuu sekundaaridentiiniä ja hammaskiille ohenee hampaiden kulumisen myötä.

Nyrkkisääntö on, että keltaisia ja ruskeita värisävyjä on helpompi valkaista, kuin harmaita tai sinisiä sävyjä. Vaaleneminen on kuitenkin hyvin yksilöllistä ja lopputulosta on vaikea ennustaa ilman suunhoidon asiantuntijan apua.

Hampaiden puhdistus ja hoito

Hampaidenhoitovälineitä: hammasharja ja -tahna, hammaslanka ja kielikaavin

Paras tapa ehkäistä hampaiden värjäytymiä on hampaiden harjaus ja lankaus aamuin illoin, sekä suun huuhtelu vedellä värjäävien ruokien ja juomien nauttimisen jälkeen.

Suun ja hampaiden terveys on yhteydessä yleisterveyteen ja puhtaat hampaat pysyvät terveinä. Hampaiden hoitamattomuus voi aiheuttaa reikiintymistä, ientulehduksia ja kiinnityskudossairautta eli parodontiittia. Ikenissä ja hampaissa olevat tulehdukset voivat lisätä riskiä esimerkiksi sydän- ja aivoinfarkteille. Terveillä, kauniilla ja puhtailla hampailla on myös helppo hymyillä.

Suomen Hammaslääkäriliitto suosittelee seuraavia toimenpiteitä suunterveyden ylläpitämiseen:

 • Puhdista hampaat huolellisesti vähintään kahdesti päivässä fluorihammastahnalla ja pehmeällä hammasharjalla.
 • Harjaa järjestelmällisesti kaikki hampaat ienrajaa myötäillen. Harjaa vähintään 2 minuuttia joka kerralla.
 • Harjauksen päätteeksi sylje hammastahna pois suusta. Voit huuhdella suun pienellä määrällä vettä. Suuhun pitäisi jäädä pieni määrä fluoria, joten älä purskuttele liian voimakkaasti.
 • Puhdista hammasvälit päivittäin hammaslangalla, hammasväliharjalla tai (harja)tikulla.
 • Napostelu pitkin päivää on haitallista hampaille. Siksi syömiset ja juomiset on hyvä keskittää ruoka-aikoihin ja antaa suun välillä levätä. Juo janojuomaksi vettä.
 • Ksylitoli ehkäisee hampaiden reikiintymistä ja sitä on hyvä käyttää säännöllisesti aterioiden jälkeen. Suositeltu päiväannos on vähintään 5 grammaa, joka vastaa kuutta täysksylitolipurkkatyynyä.
 • Tupakka ja alkoholi vaikuttavat haitallisesti sekä yleisterveyteen että suunterveyteen. Erityisesti yhdessä käytettynä ne lisäävät suusyövän riskiä merkittävästi.
 • Terve suu on osa yleisterveyttä, hyvinvointia ja elämänlaatua. Suun krooniset tulehdukset voivat aiheuttaa muiden vakavien sairauksien puhkeamista.
 • Käy säännöllisesti hammaslääkärillä tutkimuksessa.

Miksi hampaat värjäytyvät?

Hampaiden värjäytymien aiheuttajat voidaan jakaa sisäisiin ja ulkoisiin tekijöihin. Ulkoiset tekijät ovat pääosin ympäristötekijöitä ja sisäiset tekijät hampaan kehityksen aikana, ennen syntymää tai varhaislapsuudessa ilmaantuvia tekijöitä.

Ulkoiset aiheuttajat

Ulkoiset hammasvärjäymien aiheuttajat ovat pääasiassa ympäristötekijöitä, kuten tupakointi, ruokien ja juomien sisältämät pigmentit, antibiootit ja metallit. Hampaisiin tulee värjäytymiä, koska niiden pinnalle olevat syljen proteiinit muodostavat kelmun, johon väriaineet tarttuvat. Huokoisesta hammasluusta johtuen väriaineet voivat syöpyä pikkuhiljaa syvemmälle ja syvemmälle.

Hampaan pinnallista värjäytymistä voidaan ehkäistä ulkoisia aiheuttajia välttämällä. Muun muassa seuraavista lähteistä saadut värilliset yhdisteet imeytyvät hampaaseen ja aiheuttavat värjäymiä:

 • Plakki eli hammasplakki on hampaissa olevaa biofilmiä, joka syntyy suussa ja erityisesti ienrajassa. Plakki sisältää bakteereja ja niiden aineenvaihduntatuotteita. Vaikka plakki ei ole helposti havaittavissa, actinomyces-bakteerit voivat aiheuttaa hampaisiin värjäymiä. Pitkäaikainen plakin kertyminen hampaan pinnalle voi johtaa kiilteen demineralisaatioon, ientulehduksiin, hampaiden reikiintymiseen, gingiviittiin ja parodontiittiin.
 • Hammaskivi on hammassairaus, jossa bakteerimassasta ja kalkkisuoloista muodostuu kovaa kerrostumaa hampaiden pinnalle, erityisesti ienrajaan. Hammaskiven väri vaihtelee ja se voi olla esimerkiksi harmaata, keltaista, mustaa tai ruskeaa.
 • Tupakan ja muiden tupakkatuotteiden sisältämä terva muodostaa kelta-ruskea-mustia värjäymiä hampaiden kaula-alueelle, ienrajan yläpuolelle. Terva ja myös esimerkiksi nuuskan sisältämä nikotiini muuttuvat yhdessä hapen kanssa keltaiseksi ja ajan mittaan imeytyvät kiilteen huokosiin värjäten hampaat keltaisiksi. Tummanruskeat ja mustat värjäymät ienrajassa ovat usein merkki hammaskiveen tarttuneesta tervasta ja nikotiinista.
 • Kahvi, tee ja punaviini ovat erittäin tanniinipitoisia aineita, joilla on voimakas värjäävä vaikutus. Tanniinipitoisten juomien nauttiminen värjää hammaskiilteen ruskeaksi johtuen niiden kromogeenisestä luonteesta.
 • Tietyt ruoka-aineet, kuten curryt, tomaattipohjaiset kastikkeet, marjat (erityisesti mustikka), jotkin hedelmät (erityisesti granaattiomena) ja juurekset (erityisesti punajuuri), soija, salmiakki ja monet punaiset kastikkeet voivat aiheuttaa hampaiden värjäytymistä.
 • Tietyt topikaaliset lääkeaineet, kuten klooriheksidiiniä sisältävät suuvedet sitoutuvat tanniineihin ja aiheuttavat hampaiden värjäymiä erityisesti kahvia, teetä tai punaviiniä nauttivilla.
 • Muut lääkeaineet, kuten antibioottiset tetrasykliini ja doksisykliini tiedetään värjäävän hampaita. Myös jotkin antihistamiinit, psykoosilääkkeet ja korkean verenpaineen hoitoon käytettävät lääkkeet voivat aiheuttaa värjäymiä.
 • Metalliyhdisteille, kuten raudalle, jodille, kuparille, nikkelille tai kadmiumille altistuminen (asettaminen suuonteloon, metallia sisältävän pölyn hengittäminen ja lääkkeet) mahdollistaa metallien pääsemisen hampaan rakenteisiin ja voi aiheuttaa joko pysyviä tai poistettavissa olevia hampaiden värjäymiä.
 • Betelpippurin pureskelu on erityisesti Kaakkois-Aasiassa suosiossa oleva tapa, jolla on farmakologisia ominaisuuksia. Tanniinisen betelpippurin pureskelu muuttaa sylkinesteen verenpunaiseksi ja värjää hampaita punaruskeasta lähes mustaksi.
Fluoroosi johtuu liiallisesta fluorin saannista hampaan kehitysvaiheen aikana ja ilmenee valkoisina värimuutoksina.

Fluoroosi johtuu liiallisesta fluorin saannista hampaan kehitysvaiheen aikana ja ilmenee valkoisina värimuutoksina. Kuva: Matthew Ferguson, Wikimedia Commons.

Alahampaat näyttävät kuluneilta luultavasti kiilteen liukenemisen johdosta.

Alahampaat näyttävät kuluneilta luultavasti kiilteen liukenemisen johdosta. Kuva: Jeffrey Dorfman, Wikimedia Commons.

Sisäiset aiheuttajat

Sisäiset värjäymien aiheuttajat johtuvat pääasiassa hampaiden kehitysvaiheessa ennen syntymää tai varhaisessa lapsuudessa tapahtuneista asioista. Sisäisten tekijöiden aiheuttamia värjäymiä ei voida poistaa mekaanisilla toimenpiteillä, puhdistamalla tai ennalta ehkäisemällä.

 • Hampaiden kuluminen on kiilteen liukenemisesta (eroosio), liiallisesta harjaamisesta (abraasio) tai purentakulutuksesta (attritio) johtuvaa kiilteen ja hammasluun asteittaista kulumista. Kun kiille kuluu, hammasluu tulee näkyvämmäksi ja kromogeeniset aineet pääsevät tunkeutumaan hampaaseen helpommin. Iän myötä sekundääridentiinin tuotanto tummentaa hampaita.
 • Karies eli hammasmätä voi mahdollistaa eksogeenisten aineiden pääsyn dentiiniin ja siten kromogeenisten aineiden imeytymisen ja hampaan värjäytymisen.
 • Hammastäytteet, kuten juurihoidossa käytettävä eugenoli ja fenoliyhdisteet sisältävät hammasluuta värjääviä pigmenttejä.
 • Hampaan traumat ja lohkeamat voivat aiheuttaa värjäymiä joko nekroosin tai resorption seurauksena.
 • Kiillehypoplasia voi tehdä hammaskiilteestä ohuen ja heikon, sekä aiheuttaa kelta-ruskeita hampaan värjäymiä tai altistaa niille.
 • Pulpan hyperemia, joka viittaa esimerkiksi trauman, lämpöshokin tai karieksen aiheuttamaan tulehtuneeseen hampaaseen. Tila on väliaikainen ja tuottaa hampaaseen punaisen sävyn, joka poistuu mikäli hammas revaskularisoituu.
 • Fluoroosi tekee hammaskiilteestä läpinäkyvämmän, liidunvalkoisen ja huokoisen. Kiille voi rikkoontua ja aiheuttaa tummanruskeita tai mustia värjäymiä sen alle. Fluoroosi johtuu liiallisesta fluorin käytöstä, joka tapahtuu tyypillisesti 1-4 ikävuoden tienoilla. Fluorattu juomavesi, fluorilisäaineet ja esimerkiksi hammastahnojen fluori voivat lisätä fluoroosin riskiä. Fluorin saantisuositukset löytyvät Hammaslääkäriliiton sivuilta.
 • Dentinogenesis inperfecta on perinnöllinen hammasluun kehityshäiriö, joka aiheuttaa hampaan värimuutoksen. Siinä hammas näyttää siniseltä tai ruskealta tai läpikuultavalta.
 • Amelogenesis imperfecta on perinnöllinen kiilteen kehityshäiriö, josta tunnistetaan 14 erilaista alatyyppiä. Se voi tuottaa erilaisia kiilteen muutoksia, jotka vaihtelevat valkoisista täplistä keltaiseen tai ruskeaan ulkonäköön.
 • Tetrasykliini on laajakirjoinen antibiootti ja sen johdannainen minosykliini yleisesti aknen hoidossa käytettävä antibiootti. Hampaiden kehitysvaiheessa nautittuna lääke voi aiheuttaa kelta-vihreitä hampaiden värjäymiä. Myöhemmin tetrasykliini hapettuu ja värjäymät muuttuvat ruskeiksi.
 • Porfyria on harvinainen sairaus, jossa keho ei kykene metabolisoimaan riittävästi porfyriinejä, jolloin ne kertyvät elimistöön. Porfyriinien erittyminen voi aiheuttaa purppuranpunaisia pigmenttejä hampaisiin.
 • Vastasyntyneen hemolyyttinen tauti ilmenee, kun äidin ja vauvan veret eivät ole keskenään yhteensopivia, vaan vasta-aineet hyökkäävät sikiön tai vastasyntyneen punasoluja vastaan. Tauti voi aiheuttaa vihreitä värjäymiä hampaissa.
 • Hammasjuuren resorptio voi aiheuttaa vaaleanpunaisia värjäymiä hampaisiin.
 • Alkaptonuria-aineenvaihduntahäiriö voi aihauttaa ruskeita väripigmenttejä hampaissa, ikenissä ja limakalvoilla.

Hampaiden valkaisumenetelmät

Ennen hampaiden valkaisemista on suositeltavaa käydä hammaslääkärin vastaanotolla kattavassa suunterveyden tutkimuksessa, jossa selvitetään onko hampaissa reikiä tai esimerkiksi ientulehdusta. Samalla voidaan keskustella siitä onko potilas sopiva kandidaatti valkaisutoimenpiteille ja mikä valkaisumenetelmistä on hänelle sopivin.

Monilla nuorilla on jo valmiiksi todella vaaleat hampaat, joita ei saa millään valkaisumenetelmällä vaaleammaksi. Mutta jos hampaat ovat potilaan mielestä häiritsevän väriset ja hän kokee, ettei uskalla esimerkiksi hymyillä tai häpeää hampaitaan, hammaslääkäri tai suuhygienisti voi suositella valkaisua.

Omin päin ei kannata ryhtyä tilaamaan internetin kautta valkaisuaineita, jotka eivät välttämättä ole turvallisia ja voivat vaurioittaa hampaita pysyvästi. Yle Akuutin ja Helsingin Sanomien haastattelema iensairauksien erikoishammaslääkäri Antti-Jussi Niskanen toteaa, että vähintä mitä valkaisutuotteilta on syytä vaatia, ovat CE-merkintä, neutraali pH-arvo ja hyvät käyttöohjeet. Yksi tärkeimmistä asioista kaikissa valkaisutuotteissa on suun ja limakalvojen suojaus, jotta valkaisuaineet eivät pääse vaikuttamaan muualla kuin hampaissa.

On tärkeää huomata, että Suomessa hampaiden valkaisulla tarkoitetaan sekä värjäytymien poistoa että varsinaista valkaisua, joka tunkeutuu kiilteen läpi aina hammasluuhun saakka. Esimerkiksi englannin kielessä värjäytymien poistolle (whitening) ja valkaisulle (bleaching) on omat sanansa. Suomessa valkaisevaa hammastahnaa tai suuvettä saa vapaasti kutsua valkaisevaksi, vaikka tosiasiassa ne kykenevät korkeintaankin poistamaan vain hampaiden pinnalla olevia värjäytymiä.

Yleisesti voidaan todeta, että vastaanotolla tehtävät valkaisut ovat nopeampia, tehokkaampia ja turvallisempia, kun taas kotivalkaisujen etuina pidetään niiden edullisuutta, mukavuutta ja helppoutta. Oikein käytettynä ja valmistajien ohjeita noudattaen, miedompien kotivalkaisutuotteiden käyttöön liittyy myös vähemmän sivuvaikutuksia.

Vastaanottovalkaisu

Kuva naispotilaasta ottamassa valotehostettua hampaiden valkaisua hammaslääkärin vastaanotolla.

Hampaat voidaan valkaista hammaslääkärin tai suuhygienistin vastaanotolla. Esteettinen hammashoito, johon hampaiden valkaisu luetaan, ei kuulu Suomessa julkisen hammashoidon piiriin, vaan valkaisuja tekevät vain yksityiset hammaslääkäriasemat.

Hammashoidon ammattilaisen kanssa suunniteltu ja tehty hampaiden valkaisu on lopputuloksen kannalta paras ja turvallisin tapa valkaista hampaita. Ammattilainen arvioi potilaan suun terveyden ja osaa suositella hänelle parhaiten sopivaa valkaisumenetelmää. Ammattilainen osaa neuvoa ja vastata potilaan kysymyksiin, kertoa lisää eri menetelmistä, ehkäistä haittavaikutuksia ja huomioda potilaan erityistarpeet.

Ennen hoitoa hammaslääkäri tutkii potilaan hampaiden terveyden ja hoitohistorian mukaan lukien allergiat ja yliherkkyydet, tutkii suun kova- ja pehmytkudokset sekä selvittää paikkojen ja muiden hammastäytteiden sijainnit.

Joskus värjäytymien poistoon riittää suuhygienistin tekemä puhdistus karkealla tahnalla (pastapuhdistus), hohkakivijauheella (hohkakivipuhdistus) tai jauhepuhdistimella (soodapuhdistus), jotka eivät vaikuta hampaan rakenteeseen:

 • Jauhepuhdistus perustuu jauheen, veden ja paineilman tuomiseen hampaan pinnalle. Siinä poistetaan kaikki pinnalliset värjäymät ja kiillotetaan hampaat.
 • Pastapuhdistus perustuu hampaiden harjaukseen korkean RDA-luvun hankaavalla tahnalla. Sen avulla suuhun tulee puhdas ja raikas tunne.
 • Hohkakivipuhdistus on samanlainen kuin pastapuhdistus, mutta tahnan sijasta siinä käytetään tehokkaampaa hohkakivijauhetta.

Ennen valkaisuhoitoa mahdolliset hampaissa olevat reiät ja lohjenneet hampaat tulee paikata. Tarvittaessa suuhygienisti tekee erillisellä käynnillä hampaille huolellisen puhdistuksen ja poistaa hammaskiven. Ilman perusteellista suun terveyden tutkimusta, valkaisuaineet voivat aiheuttaa vihlontaa ja muita komplikaatioita.

Sävykarttojen avulla voidaan arvioida hampaiden nykyisen värin eroa mahdollisiin valkaisutuloksiin. Vastaanottovalkaisuilla voidaan saavuttaa 2-7 sävyn muutos vaaleampaan. Lopputulos voidaan saavuttaa jo yhdellä, tyypillisesti 1-2 tuntia kestävällä hoitokerralla tai se vaatia useampia hoitokertoja, yksilöstä riippuen. Valkaisutulokset voivat kestää useita kuukausia ja riippuvat potilaan elämäntavoista. Ulkoisten nautintoaineiden (kahvi, tee, tupakointi, punaviini yms.) nauttiminen vähentää tulosten kestoa.

Vastaanottovalkaisussa käytetään ns. kovetusvalolla kovetettua suojakerrosta suojaamaan ikenien ja hampaiden välisten ienkudosten eli papillan pehmytkudoksia kemiallisilta palovammoilta. Valkaisuaineena vastaanotoilla käytetään joko karbamidiperoksidia, joka hajoaa syljen vaikutuksesta vetyperoksidiksi, tai vetyperoksidia. Valkaisuaineen pH on neutraali ja se voi sisältää myös ksylitolia ja kaliumfluoridia, mikä vähentää mahdollista vihlontaa käsittelyn jälkeen.

Valkaisugeeli sisältää tyypillisesti 11-44 % karbamidiperoksidia, mikä vastaa noin 3-16 % vetyperoksidia. Suomessa kotiin myytävät valkaisuaineet ovat aina miedompia kuin hammaslääkärien ja suuhygienistien käyttämät.

Vastaanottovalkaisu on nopeampi ja tehokkaampi menetelmä kuin kotivalkaisu. Monet hammaslääkäriasemat valmistavat myös räätälöityjä hammasmuotteja, joita voi käyttää valkaisutulosten ylläpitoon kotioloissa ensimmäisen hoitokerran jälkeen.

 • Valolla tehostettava valkaisu. Valolla tehostettua valkaisua käytetään usein hammaslääkärin vastaanotolla tehtävissä valkaisuissa. Tehostamiseen voidaan käyttää UV-, halogeeni- tai plasmavaloa. Toisin kuin monet valkaisutuotteiden valmistajat ja hammaslääkäriklinikat väittävät, vuonna 2015 julkaistu tutkimus osoittaa, ettei valolla tehostettu valkaisu nopeuta tai paranna vastaanotolla tehdyn geelivalkaisun tehokkuutta, mutta voi lisätä hammasherkkyyden riskiä.
 • Vetyperoksidi-/titaanioksidivalkaisu. Uusin tulokas vastaanottovalkaisuihin on valolla tehostettava, pienemmällä vetyperoksidimäärällä tehtävä valkaisu, jossa fotokatalyyttinä toimii titaanioksidin nanohiukkaset. Näiden hiukkasten koko estää niitä diffundoitumasta syvälle hampaaseen. Valolle altistuessaan katalyytit aiheuttavat vetyperoksidin nopean hajoamisen reaktiivisiksi radikaaleiksi. Vapaiden radikaalien lyhytikäisyyden ansiosta ne kykenevät tuottamaan yhtä hyvän valkaisuvaikutuksen kuin pitoisuudeltaan suuremmat peroksidit.
 • Sisäinen valkaisu. Hampaan sisäistä valkaisua voidaan harkita silloin, kun juurihoidon yhteydessä hampaasta poistettujen hermojen ja verisuonten aiheuttamasta hampaan värimuutoksesta aiheutuu potilaalle kosmeettista haittaa esimerkiksi hymyillessä tai puhuessa. Sisäisessä valkaisussa valkaisuaine suljetaan hampaan sisään ja vaihdetaan muutaman viikon välein, kunnes haluttu sävy on saavutettu. Menetelmän riski on valkaistavan hampaan sisäinen resorptio.

Vastaanottovalkaisujen hinnat vaihtelevat hammaslääkäriasemasta ja valkaisumenetelmästä riippuen noin 150 ja jopa 500 euron välillä.

Kotivalkaisutuotteet

Kotikäyttöön tarkoitettuja hampaiden valkaisutuotteita on saatavana vahvempana versiona hammaslääkäreiltä (esim. Zoom! ja Opalescence) sekä miedompana versiona reseptivapaasti käsikauppatuotteena, esimerkiksi apteekeista. Kotivalkaisutuotteisiin lukeutuvat muun muassa liuskat, geelit, muotit, suuvedet ja hammastahnat.

Henkilö valmistelee silikonimuottia hampaiden geelivalkaisua varten.

Valkaisugeelit ja -muotit

Valkaisumuotteja ja -geeliä käytetään sekä ammattimaisissa vastaanottovalkaisuissa että kotivalkaisutuotteissa. Tässä valkaisumenetelmässä käytetään pehmeästä ja joustavasta materiaalista, kuten silikonista valmistettua muottia, johon joko annostellaan tai on valmiiksi annosteltu karbamidiperoksidia tai muuta valkaisuainetta. Muottien suositellut käyttöajat vaihtelevat valmistajittain.

iWhite Superior whitening kit hampaiden valkaisumuotit
iWhite Superior whitening kit
 • Helppokäyttöinen ja turvallinen hampaiden valkaisusetti
 • Sisältää 10 esitäytettyä ja käyttövalmista valkaisumuottia, joilla on voimakas valkaisuteho
 • Käytetään 20 minuuttia päivässä, 5 peräkkäisenä päivänä
 • Vaikuttavat aineet:
  • Ftalimidiperoksikapronihappo (PAP) pilkkoo tummentumia
  • Ruokasooda toimii lievänä hankaavana aineena, joka auttaa poistamaan pintatahroja
  • Tehoaineet kalsium ja ksylitoli vahvaistavat hampaita
 • Lupaus: Jopa 8 astetta vaaleammat hampaat

Hintavertailu:

Dentaworks hampaiden valkaisusetti
Dentaworks Teeth Whitening System
 • Ammattimainen hampaidenvalkaisujärjestelmä
 • Sisältää 3 muotoiltavaa soft-valkaisumuottia, 20 ml valkaisugeeliä, säilytysrasian, hammassävykartan ja käyttöohjeet
 • Riittää jopa 56 hoitokertaan
 • Ainesosat: glyseriini, natriumbikarbonaatti, vesi, ftaalimidoperoksikapronihappo (PAP), ksylitoli, selluloosakumi, mentoliaromi, poloksameeri, natriumlaakerisulfaatti, sitruunahappo
 • Vaikuttavat aineet: natriumbikarbonaatti (ruokasooda), ftaalimidoperoksikapronihappo (PAP)
 • Käyttöohje: Lämmitä muottia lämpimässä vedessä, muotoile painamalla hampaisiin, purista geeliä jokaisen hampaan kohdalle, valkaise kahdesti päivässä 20 minuuttia kerrallaan
 • Lupaus: Jopa 10 astetta vaaleammat hampaat

Hintavertailu:

iWhite Superior 2hitening kit - hampaiden valkaisumuotit
iWhite Instant Teeth Whitening 2
 • Helppokäyttöinen ja turvallinen hampaiden valkaisusetti
 • Sisältää 10 esitäytettyä ja käyttövalmista valkaisumuottia, joilla on voimakas valkaisuteho
 • Käytetään 20 minuuttia päivässä, 5 peräkkäisenä päivänä
 • Vaikuttavat aineet:
  • Ftalimidiperoksikapronihappo (PAP) pilkkoo tummentumia
  • Ruokasooda toimii lievänä hankaavana aineena, joka auttaa poistamaan pintatahroja
  • Tehoaineet kalsium ja ksylitoli vahvaistavat hampaita
 • Lupaus: Jopa 8 astetta vaaleammat hampaat

Hintavertailu:

Kuva naisesta laittamassa valkaisuliuskaa ylähampaiden päälle peilin edessä.

Valkaisuliuskat

Valkaisuliuskat tulivat ensimmäistä kertaa markkinoille 1980-luvun lopulla. Ne ovat ohuita muovikaistaleita, jotka on muotoiltu sopimaan hampaiden ulko- eli bukkaalipinnalle. Liuskoissa on ohut kerros peroksidigeeliä tai muuta vaikuttavaa ainetta.

Markkinoilla on hyvin monenlaisia valkaisuliuskoja erilaisilla käyttöohjeilla. Tyypillisesti liuskoja käytetään esimerkiksi 30 minuutin ajan kerrallaan kahdesti päivässä 14 päivän ajan. Valkaisuliuskoilla voidaan saavuttaa 1-2 astetta vaaleammat hampaat.

Dentaworks hampaiden valkaisuliuskat
Dentaworks hampaiden valkaisuliuskat
 • Sisältää 14 pussia, joissa pidempi liuska ylähampaille ja lyhyempi liuska alahampaille. Yhteensä 28 liuskaa.
 • Mukana hammassävykartta sekä selkeät suomenkieliset ohjeet
 • 100 % vaaraton kiilteelle, 100 % vegaaninen, peroksiditon.
 • Käyttö:
  1. Kuivaa hampaat ennen käyttöä. Avaa liuskapussi.
  2. Aloita ylähampaista (pitkä liuska). Poista liuskan taustapaperi ja asettele geelipuoli ylähampaita vasten.
  3. Tasaa liuskan suora reuna ienrajasi kanssa. Paina kevyesti luodaksesi hyvän kontaktin hampaiden kanssa.
  4. Toista alahampaille (lyhyt liuska)
  5. Käytä molempia liuskoja kahdesti päivässä 7 päivän ajan, 20 minuuttia kerrallaan.
 • Vaikuttavat aineet:
  • Ftaliimidiperoksikaproiinihappo (PAP) hapettaa tahroja ja värjäymiä hampaiden pinnalta.
  • Natriumkloriitti vapauttaa happea reagoidessaan ja voi auttaa valkaisuprosessissa.
  • Hydroksiapatiitti auttaa korjaamaan ja vahvistamaan hampaita.
 • Älä käytä liuskoja, jos sinulla on merkittäviä hammashaittoja, haavoja ikenissä tai suussa, tai jos olet käynyt lähiaikoina suukirurgiassa. Neuvottele hammaslääkärisi kanssa valkaisuliuskojen käytöstä.

Hintavertailu:

iWhite Natural instant teeth whitening liukenevat valkaisuliuskat
iWhite Natural instant teeth whitening liukenevat valkaisuliuskat
 • Liukenevat valkaisuliuskat valkaisevat hampaasi luonnollisesti missä ja milloin tahansa.
 • Sisältää 100 % luonnollisia aineita, joten ne ovat hellävaraisia hammaskiilteelle mutta tehokkaita värjäytymille.
 • Käyttö: Aseta valkaisuliuskat hampaisiin ja anna liueta.
 • Vaikuttavat aineet:
  1. Ftaliimidiperoksikaproiinihappo (PAP) toimii hapettamalla tahroja ja värjäymiä hampaiden pinnalta, tehden hampaista kirkkaammat ja valkoisemmat.
  2. Natriumheksametafosfaatti estää plakin muodostumista ja hampaiden värjäytymistä sitomalla syljen ja ruoan mukana tulevia mineraaleja, mikä auttaa säilyttämään hampaiden valkoisuuden.
  3. Pentanatriumtrifosfaatti auttaa pehmentämään vettä ja estää mineraalien, kuten kalsiumin ja magnesiumin, kertymistä hampaille, mikä voi vähentää hammaskiveä ja voi vähentää värjäytymien muodostumista.
 • Lupaus: Jopa 7 astetta valkoisemmat hampaat
 • Käyttöä ei suositella raskauden ja imetyksen aikana.

Hintavertailu:

Rapid White Whitening Strips

Rapid White Tooth Whitening Strips

 • Sisältää 28 valkaisuliuskaa (14 x 2 liuskaa ylä- ja alahampaille) ja puikon Accelerator-ainetta
 • Käyttö: Sivele ensin accelerator-ainetta hampaisiin, aseta liuskat ylä- ja alahampaisiin, pidä liuskoja suussa 5-7 minuutin ajan, toista kahdesti päivässä vähintään 5 päivän ajan.
 • Käytä enintään 6 kertaa vuodessa, hoitojaksojen välissä pidettävä 4 viikon tauko.
 • Liuskat valkaisevat vain luonnollista hammasta. Haitallinen hammastäytteille, kruunuille, silloille ja laminaateille.
 • Peroksidivapaa
 • Vaikuttavat aineet: natriumkloriitti (accelerator), klooridioksidi (valkaiseva aine).
 • Älä käytä jos sinulla on iensairaus, ientulehdus, vuotavat ikenet, juurikalvon tulehdus tai herkät hampaat, käytät hammasrautoja tai olet raskaana tai imetät.

Hintavertailu:

Valkaisukynät

Valkaisukynä on itsevalkaisuun käytettävä hampaiden valkaisutuote, jota on pienen kokonsa ansiosta helppo kantaa myös mukana.

Valkaisukyniä on tutkittu vain vähän, mutta esimerkiksi Metrix Labs teki vuonna 2012 kyselytutkimuksen, johon osallistui 78 ”hampaiden valkaisutuotteista kiinnostunutta henkilöä”.

Käytettyään kaksi viikkoa Philips Zoom -valkaisukynää 80 % vastaajista piti sitä helppona ja tehokkaana keinona hampaiden vaalentamiseen ja suosittelisi sitä myös muille. Kynästä ja sen vaikuttavasta aineesta riippuen käyttäjät voivat odottaa 3-4 sävyä vaaleampia hampaita kahden viikon käytön jälkeen.

Swiss Clinic Teeth Whitening Pen

Swiss Clinic Teeth Whitening Pen

 • Joustava ratkaisu hampaiden vaalentamiseen samalla koostumuksella kuin Swiss Clinic Whitening System
 • Sisältää 2 ml valkaisugeeliä, joka riittää noin 15-20 käsittelyyn.
 • Vaikuttavat aineet: natriumvetykarbonaatti (ruokasooda), vetyperoksidi (0,1 %)
 • Käyttöohje: Harjaa hampaat huolellisesti ennen käyttöä, käännä kynää myötäpäivään saadaksesi geeliä ulos, käännä puoli kierrosta per hammasrivi, anna kuivua noin 15 minuutin ajan.

Hintavertailu:

Dentaworks Teeth Whitening Pen

Dentaworks Teeth Whitening Pen

 • Poistaa uusia värjäytymiä hankalistakin paikoista ja valkaisee myös yksittäisiä hampaita.
 • Sisältää: valkaisukynä, jossa 4 ml valkaisugeeliä (riittää noin 30 hoitokertaan), sävykartta ja käyttöohjeet
 • Vaikuttava aine: natriumbikarbonaatti (ruokasooda)
 • Käyttöohje: Harjaa hampaat ennen vaalennusta, käännä kynää kunnes näet siveltimen päässä pisaran valkaisugeeliä, annostele ohut määrä geeliä hampaisiin, anna vaikuttaa 1-2 minuuttia. Käytä kahdesti päivässä 7-14 päivän ajan tai kunnes haluttu tulos on saavutettu.
 • Peroksidivapaa, pH-neutraali

Hintavertailu:

Eco Masters mysmile Teeth Whitening Pen

Eco Masters mysmile Teeth Whitening Pen

 • Sisältää valkaisukynän, hammassävykartan ja käyttöohjemanuaalin
 • Sisältää 2 ml geeliä, joka riittää 4-5 käyttökertaan
 • Vaikuttava aine: natriumbikarbonaatti (ruokasooda)
 • Mentoli jättää suuhun virkistyneen raikkaan maun
 • Käyttöohje: Harjaa hampaat ennen käyttöä, ravista kynää 5 sekunnin ajan, poista korkki ja väännä takaosaa myötäpäivää kunnes kynän päähän ilmestyy geeliä, levitä ohut kerros hampaisiin ja harjaa geeliä 1 minuutin ajan, odota 30 sekuntia ja huuhtele suu vedellä.
 • Älä niele geeliä.
 • Ei raskaana oleville tai imettäville naisille.

Hintavertailu:

Valkaisevat hammastahnat

Kaikki hammastahnat poistavat tahroja hampaiden pinnalta, koska ne sisältävät lieviä hankausaineita. Ruokakaupoissa ”whitening”-nimikkeellä myytävät valkaisevat hammastahnat sisältävät tyypillisesti vain suurempia määriä hankaavia aineita ja voivat siksi naarmuttaa kiillettä. Hammastahnan ei tulisi koskaan hangata liikaa. Hammastahnojen hankaavuutta mitataan rda-arvolla, joka kuitenkin kerrotaan tahnojen pakkausselosteessa harvoin. Valkaisevissa hammastahnoissa kannattaakin suosia apteekeissa myytäviä tuotteita, ja selvittää mikä niiden vaikuttava aine on.

Valkaisevat hammastahnat eivät sisällä varsinaista valkaisuainetta (esim. natriumhypokloriitti), mutta esimerkiksi alla mainitut tuotteet sisältävät lisäksi joko kiillottavia tai kemiallisia ainesosia, jotka voivat tarjota lisätehoa hampaiden valkaisuun. Sellaisia ovat esimerkiksi papaiinientsyymi ja siniset värihiukkaset (Blue Covarine). Sinihiukkasten teho perustuu siihen, että ne toimivat tahnassa ”värisuodattimena” ja synnyttävät optisesti valkoisemman vaikutelman.

Valkaisevilla hammastahnoilla voidaan saavuttaa enintään yhden asteen valkoisemmat hampaat.

Yotuel Classic Whitening Toothpaste

Yotuel Classic Whitening Toothpaste

 • Puhdistaa hampaat, poistaa proteiini- ja bakteeriplakkia ja valkaisee hampaita
 • Vaikuttava aine: papaiinientsyymi pilkkoo hampaiden pinnalle kerääntyneitä valkuaisaineita, jotka toimivat värjäytymien tarttumapintoina
 • Sisältää lisäksi fluoria ja ksylitolia, jotka ehkäisevät hampaiden reikiintymistä
 • Kaksi makua: piparmintun makuinen Classic ja lakritsin makuinen Pharma

Hintavertailu:

Emmelle Hyaluron Pro+

Emmelle Hyaluron Pro+

 • Kosteuttava ja valkaiseva hammastahna
 • Vaikuttava aine: papaiinientsyymi pilkkoo hampaiden pinnalle kertyneitä värjäytymiä
 • Sisältää lisäksi fluoria, ksylitolia, B5-vitamiinia ja hyaluronihappoa, joka ehkäisee suun limakalvojen tulehduksia, nopeuttaa paranemista ja kosteuttaa kuivaa suuta.
 • Käytä säännöllisesti 2-3 kertaa päivässä 3 minuuttia kerrallaan.

Hintavertailu:

Valkaisevat suuvedet

Valkaisevissa suuvesissä on yleensä vetyperoksidia tai muu happilähde, joka reagoi kromogeenien kanssa vaalentaen hampaita. Suuvesiä käytetään tyypillisesti purskuttelemalla kahdesti päivittäin 60 sekunnin ajan. Niillä voidaan saavuttaa 1-2 vaaleammat hampaat vasta useamman kuukauden käytön jälkeen.

Ecodenta Extraordinary Whitening

Ecodenta Extraordinary Whitening

 • Kirkas hampaita valkaiseva suuvesi muuttuu ravistettaessa mustaksi
 • Vaikuttava aine: aktiivihiili (tammesta)
 • Käyttöohje: Ravista huolellisesti ennen käyttöä, avaa korkki ja purista pulloa kunnes annostelija täyttyy, käytä suoraan annostelijasta, purskuttele noin 2 minuuttia aamuin illoin joko ennen hampaiden harjausta tai sen jälkeen, huuhtele suu lopuksi.
 • Koko: 500 ml

Hintavertailu:

iWhite Instant Whitening Mouthwash

iWhite Instant Whitening Mouthwash

 • Valkaisee hampaita, ehkäisee plakkia sekä vahvistaa ja remineralisoi hampaita.
 • Vaikuttavat aineet:
  • Blue Covarine -värihiukkaset luovat erittäin ohuen kalvon kiilteen pinnalle luoden optisen vaikutelman valkoisemmista hampaista
  • Heksametafosfaatti poistaa plakkia ja auttaa ehkäisemään plakin uudelleenmuodostumista
  • Ftalimidiperoksikapronihappo (PAP) pilkkoo tummentumia hampaiden pinnalta ja ehkäisee bakteerien kasvua
 • Sisältää lisäksi fluoria, joka vahvistaa ja remineralisoi hampaita
 • Ei sovi alle 12-vuotiaille eikä raskaana oleville tai imettäville naisille.

Hintavertailu:

Luonnolliset valkaisijat

Ruokasooda

Ruokasooda eli natriumvetykarbonaatti tai natriumbikarbonaatti (NaHCO3) on valkoinen, veteen hyvin liukeneva jauhe, jota käytetään yleisesti leivonnassa ja ruoanlaitossa. Oikein käytettynä se on turvallinen ja tehokas myös esimerkiksi kahvin, teen, tupakan ja muiden värjäävien aineiden aiheuttamien tahrojen poistoon ja valkaisuun. Myös monien edellä mainittujen kotivalkaisutuotteiden valkaiseva vaikutus perustuu ruokasoodaan.

Natriumbikarbonaatti sisältää puskuriliuosmaisia ainesosia, jotka ehkäisevät hammaskariesta aiheuttavien streptococcus mutans -bakteerien kasvua. Siksi osa asiantuntijoista pitää ruokasoodaa voimakkaita valkaisutuotteita parempana vaihtoehtona kariekselle alttiille potilaille.

Ruokasooda on mieto hankausaine, jonka valkaiseva vaikutus perustuu hiovaan vaikutukseen, toisin sanoen se rasittaa hampaita ja kuluttaa kiillettä. Kiilteen kuluminen aiheuttaa hampaiden reikiintymistä, joten ruokasooda ei sovellu pitkäaikaiseen käyttöön. Lisäksi sen maku on epämiellyttävä.

Kuva kupillisesta ruokasoodaa ja puisista bambuhammasharjoista.

Näin valkaiset hampaat ruokasoodalla:

 1. Sekoita teelusikallinen ruokasoodaa noin teelusikalliseen vettä. Sekoita kunnes seos on tahnamaista.
 2. Annostele pieni määrä ruokasoodaa hammasharjaan ja pese sillä hampaat. Voit myös käyttää märkää hammasharjaa ruokasoodassa tekemättä siitä ensin tahnaa, mutta tällöin ruokasoodan maku on epämiellyttävämpi.
 3. Pese hampaita soodatahnalla korkeintaan 1-2 minuuttia, mutta keskity erityisesti hammasväleihin.
 4. Huuhtele suu runsaalla vedellä. Pese myös hammasharja huolellisesti.
 5. Toista käsittely joka toinen päivä.

Aktiivihiili

Viime vuosina luultavasti luonnollisuutensa ja myrkyttömyytensä ansiosta varsinaiseksi hittituotteeksi noussut aktiivihiili on tehokas hampaiden valkaisija. Aktiivihiilen käyttö lääkehiilenä perustuu sen adsorboiviin ominaisuuksiin: se imee ja sitoo itseensä materiaaleja, kuten kahvin, teen ja punaviinin hampaiden pinnalle jättämiä värjäymiä. Aktiivihiiltä valmistetaan muun muassa puusta, kookospähkinän kuoresta, turpeesta sekä kivi- ja ruskohiilestä.

On tärkeää tietää, että aktiivihiili on hankaava aine, joka voi vahingoittaa kiillettä ja ikeniä. Hankausarvoa kuvaa RDA-luku, joka tulee englanninkielisistä sanoista Relative Dentin Abrasivity. Suomen Hammaslääkäriliitto ei ole ottanut asiaan kantaa, mutta monet hammaslääkärit suosittelevat, että RDA-luvun tulisi olla aikuisilla alle 100 ja lapsilla alle 30. Hankaavuudeltaan keskitasoa olevan hammastahnan RDA-luku on 70-100.

Ongelmallista aktiivihiilen käytöstä tekee se, että tuoteselosteissa ei kerrota RDA-lukua, eikä valmistajilta edellytetä RDA- tai happamuuslukujen ilmoittamista.  Aktiivihiilituotteet eivät useinkaan sisällä fluoria. Lisäksi sitä voi jäädä kiinni hampaiden paikkoihin tai käyttö voi muuttaa hampaat mattapintaisiksi, jolloin ne värjäytyvät entistä helpommin.

Näin valkaiset hampaat aktiivihiilellä:

 1. Harjaa hampaat ensin puhtaiksi tavallisella hammastahnalla ja huuhtele suu.
 2. Kasta puhdas, kostutettu hammasharja aktiivihiilijauheeseen.
 3. Harjaa hampaita käyttöohjeen mukaisen ajan kevyesti pitäen suuta kiinni koko ajan.
 4. Huuhtele suu huolellisesti ja vältä tuotteen nielemistä.
 5. Säilytä tuote kuivassa ja viileässä.
Aktiivihiili hampaiden valkaisuun
Ben & Anna Toothpowder

Ben & Anna Toothpowder

 • Aktiivihiili- ja ksylitolipohjainen hammasjauhe
 • Ainesosat: aktiivihiili (bambu), ksylitoli, tuoksuaromi, Mentha Arvensis -lehtiöljy (piparminttu), limoneeni
 • Vaikuttavat aineet: aktiivihiili
 • Koko: 15 g
 • Avattu purkki säilyy kuivassa ja huoneenlämmössä 12 kuukautta

Hintavertailu:

Georganics Toothpaste Powder

Georganics Toothpaste Powder

 • Aktiivihiileen ja ruokasoodaan pohjautuva hammastahnajauhe
 • Ainesosat: natriumbikarbonaatti, hiilijauhe, kalsiumkarbonaatti, piimaa, magnesiumkarbonaatti, dikalsiumfosfaatti, viinihappo, Mentha Piperita -öljy, tokoferoli, limoneeni
 • Vaikuttavat aineet: aktiivihiili ja ruokasooda
 • Koko: 60 ml
 • Avattu purkki säilyy kuivassa ja huoneenlämmössä 12 kuukautta

Hintavertailu:

Natural White Organic Teeth Whitening

Natural White Organic Teeth Whitening

 • Ainesosat: aktiivihiili kookoksen kuoresta
 • Vaikuttavat aineet: aktiivihiili
 • Riittää noin 90 käyttökertaan
 • Koko: 15 g

Hintavertailu:

Oil pulling

Oil pulling eli öljypurskuttelu on vaihtoehtoisen lääketieteen muoto, jossa kylmäpuristettua kasviöljyä purskutellaan suussa jonkin aikaa ja syljetään ulos suusta suuveden tavoin.  Idea on saanut alkunsa historiallisesta intialaisesta Ayerveda-lääketieteestä, jonka menetelmät ovat kumonneet niin Intian lääketieteellinen liitto kuin Yhdysvaltain ja Kanadan hammaslääkäriliitotkin.

Vaikka oil pullingin tieteellinen näyttö on vähäinen, monet sitä kokeilleet ovat vakuuttuneet sen toimivuudesta. Öljypurskuttelun harjoittajat väittävät sen parantavan suun ja koko kehon terveyttä parantaen muun muassa päänsärkyä, migreeniä, diabetesta, astmaa ja aknea, mutta valkaisevan myös hampaita. Öljyn väitetään vetävän puoleensa (engl. pull) suussa olevia bakteereja ja toksiineja eli myrkyllisiä aineita sekä muita epäpuhtauksia.

Tavallisesti öljypurskutteluun käytetään ruokalusikallista kookos- tai seesamiöljyä, jota liikutellaan suussa 15-20 minuutin ajan aamulla ennen hampaiden harjausta ja aamupalaa, jonka jälkeen se sylkäistään pois ja hampaat harjataan.

Helsingin Sanomien haastattelema iensairauksien erikoishammaslääkäri Antti Niskanen ei usko, että luontaistuotteilla voidaan valkaista hampaita, koska vaikuttavan aineen on päästävä hampaan sisään. Valkaisevan vaikutuksen sijaan hän uskoo öljystä voivan olla apua suun limakalvoille, erityisesti kuivasta suusta kärsivillä.

Kasviperäiset valkaisijat

Myös useilla kasviperäisillä tuotteilla tiedetään olevan hampaita valkaisevia ominaisuuksia:

 • Mansikat ja omenat sisältävät runsaasti omenahappoa, joka on luontainen valkaisuaine. Se lisää syljen tuotantoa ja ehkäisee kariesta. Omenahappoa on muun muassa luumuissa, kirsikoissa, vesimelonissa ja raparperissä.
 • Sellerissä, porkkanassa ja seesaminsiemenissä on runsaasti kuituja, jotka toimivat lievänä hankausaineena poistaen hampaiden pintatahroja tehokkaasti.
 • Ananas ja appelsiini sisältää bromelaiini-entsyymiä, joka poistaa pinnallisia tahroja ja ehkäisee plakin kertymistä.
 • Papaija sisältää papaiinientsyymiä, joka on useissa kotivalkaisutuotteissa käytetty aktiivinen aine. Se poistaa pinnallisia tahroja ja ehkäisee plakin kertymistä.
 • Maitotuotteet, kuten maito, juusto ja jogurtti sisältävät maitohappoa, joka on luonnollinen kiilteen valkaisija. Maitohappo lisää myös syljen tuotantoa.
 • Kiivi sisältää aktinidiiniä, joka poistaa kiilteestä tahroja.
 • Sitruunan mehu ja kuori sisältävät sitruunahappoa, joka valkaisee hammaskiilteessä olevia tahroja. Sillä on myös antibakteerisia ominaisuuksia.
 • Banaaninkuoressa on runsaasti kaliumia, magnesiumia ja mangaania, jotka imeytyvät hampaiden pintaan saaden ne näyttämään valkoisemmilta.
 • Vuorisuola toimii lievänä hankaavana aineena poistaen pinnallisia tahroja. Suolat kasvattavat syljen pH:ta ja lisäävät sen antibakteerisia ominaisuuksia.

Yhteenveto

Hampaat voivat värjäytyä monista eri syistä, joista yleisimpiä ovat värjäävien ruokien ja juomien nauttiminen, tupakointi ja ikääntyminen.

Kahvin, teen, punaviinin ja muiden ruoka-aineiden sisältämät pigmentit tarttuvat hampaan kiilteeseen ja voivat imeytyä hammasluuhun saaden hampaat näyttämään keltaisilta, ruskeilta tai harmailta. Värjäytyminen voi johtua myös sisäisistä tekijöistä, kuten hampaiden kulumisesta tai hammassairauksista. Vain ulkoisten tekijöiden aiheuttamia värjäytymiä voidaan valkaista mekaanisesti, puhdistamalla tai ennalta ehkäisemällä.

Parhaat keinot ennalta ehkäistä hampaiden värjäytymistä ovat värjäävien aineiden välttäminen, hampaiden puhdistus aamuin illoin sekä suun huuhtelu vedellä värjäävien aineiden nauttimisen jälkeen. Mikäli hampaat eivät pysy valkoisina, on suositeltavaa keskustella hampaiden valkaisusta ensin hammaslääkärin tai suuhygienistin kanssa. Suuterveyden ammattilaisen kanssa voidaan selvittää värjäymien syyt ja edellytykset valkaisutoimenpiteille. Ennen valkaisukäsittelyä varmistetaan suun terveys ja mahdolliset reiät paikataan.

Hampaiden valkaisu voidaan tehdä joko vastaanotolla tai kotona. Hammaslääkärin tai suuhygienistin tekemä ammattimainen valkaisu on nopeampi, tehokkaampi ja turvallisempi vaihtoehto, koska ammattilaisen valvonnassa voidaan käyttää tehokkaampia valkaisuaineita ja ehkäistä esimerkiksi valkaisuaineiden pääsemistä kosketuksiin ikenien kanssa. Hammaslääkärin vastaanotolla valmistettuja ja kokeiltuja valkaisumuotteja voidaan käyttää turvallisesti myös kotona. Itse kotona tehtävään hampaiden valkaisuun on internetissä tarjolla satoja tuotteita, joita ei kannata lähteä tilaamaan ilman perusteellista harkintaa.

Euroopan Unionin rajoitettua vuonna 2011 kotiin myytävien valkaisutuotteiden peroksidipitoisuuksia, ovat kotivalkaisuiden valmistajat joutuneet kehittämään uusia valkaisuaineita, joita on tutkittu vain vähän tai ei ollenkaan. Ennen kotivalkaisutuotteiden hankkimista on syytä keskustella omien hampaiden valkaisusta esimerkiksi suuhygienistin kanssa, tutustua tuotteiden sisällysluetteloihin, vaikuttaviin aineisiin sekä RDA- ja happamuusarvoihin. Tuotteen CE-merkintä osoittaa, että se täyttää EU:n turvallisuus-, terveys- ja ympäristövaatimukset.

Keskustele suuterveyden ammattilaisen kanssa ennen minkään hampaiden valkaisutuotteen käyttöä!

YHTEISTYÖSSÄ